ANBI informatie

ANBI informatie

ANBI gegevens van de stichting

Naam van de stichting: Help Frederike Helpen
Gevestigd te: Rijssen
RSIN: 856334182

Adres: Beldmansweg 9, 7466 PG Zuna
Telefoonnummer: 0548-701390
E-mailadres: info@helpfrederikehelpen.nl
Website: www.helpfrederikehelpen.nl
IBAN: NL02 RABO 0309 8560 43

Download ook het beleidsplan van de stichting

Financieel

In jaarrekening 2016/2017 vindt u de financiële informatie over de stichting.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende zeven vrijwilligers:

Voorzitter: Jolande Haase-Baan, Rijssen
Secretaris: Henriëtte van de Maat-Heijkamp, Rijssen
Penningmeester: José Mensink-Rietberg, Zuna

Algemene leden:
Erik ter Haar, Rijssen
Dorien Haase-Baan, Rijssen
Esther Nijzink-Woolderink, Notter
Marleen ter Harmsel-Schippers, Rijssen

Het werk dat de instelling doet

De stichting beoogt ondersteuning te bieden aan Frederike van Schalkwyk-Dollen inzake ontwikkelingswerk en Evangelisatiewerk in Zuid-Afrika.

Missie

De stichting wil mensen die minder bevoorrecht zijn helpen om persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het aanbieden van Evangelisatie, hand- en levensvaardigheden.
De stichting werkt samen met organisaties in Zuid-Afrika die ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Het  Evangelie is de basis van deze projecten.

Doel

Het doel is dat kinderen, jeugd en volwassen een kans krijgen om zich volledig te ontwikkelen en hun identiteit vinden in Jezus Christus.

ANBI logo