Gebladerd door
Categorie: Bijbelclub

ACTIVITEITEN BIJBELCLUB MAART T/M MEI 2022

ACTIVITEITEN BIJBELCLUB MAART T/M MEI 2022

Wekelijks van maandag t/m donderdag organiseer ik elke middag bijbelclub. Hier leren kinderen levens- en handvaardigheden.

Klik hier voor meer foto’s van de Bijbelclub activiteiten.

MOEDERDAGKAARTJES

Voor moederdag hebben de kinderen van de Bijbelclub kaartjes gemaakt en elk kind kreeg er een stuk zeep bij als geschenk voor moeder. In totaal heb ik met 48 kinderen een moederdagkaartje gemaakt. Hiervoor heb ik o.a. mooi dik papier gebruikt wat ik ooit bij de Action  in Nederland heb gekocht.
Meer foto’s: klik hier

Terugblik 2018

Terugblik 2018

Ik kijk met dankbaarheid terug op mijn bezoek aan Nederland eind september / begin oktober 2018. Mooie gesprekken gevoerd en fijne ontmoetingen gehad! Ook ben ik de bedrijven dankbaar die een auto beschikbaar hebben gesteld en de benzine hebben geleverd. Bedankt sponsors!

Het jaar 2018 was ik opnieuw verwonderd over Wie de Heere is en hoe Hij werkt. Ik kan en wil alleen aan Hem de eer geven. Aan het begin van het jaar kwam er een grote taak bij voor mij als coördinator van het project. Het was te groot, te veel en te weinig mensen. Toch overweldigde me het niet, omdat ik besefte dat alleen God kan helpen. Als ik zeg dat ik verwonderd ben, dan bedoel ik eigenlijk dat ik niet met woorden kan beschrijven hoe ik de Heere beleef en ervaar. Hij heeft elke keer voorzien en elke keer hebben we die blijdschap ervaren, omdat God opnieuw heeft voorzien. Zo zijn er nieuwe vrijwilligers met de juiste kennis en ervaring bij gekomen, de architect en stedenbouwkundige helpen ons (pro deo) met de bestemmingsplanwijziging van de erven die we gekregen hebben en de donaties die we ontvangen hebben. Verder zagen we geestelijke groei bij een gezin waarvoor we gebeden en hulp verleend hebben. Er ontstaan hier heel vaak situaties waar ik of we denken: Wat nu? Help!
Laten we het maar overgeven aan de Heere want Hij zal zorgen op Zijn manier als wij Hem vertrouwen.

Hartelijke groet,
Frederike

Waarom vieren we Goede Vrijdag en Pasen?

Waarom vieren we Goede Vrijdag en Pasen?

Dit was mijn eerste vraag tijdens de vakantieweek, voordat ik het verhaal van Jezus Zijn kruisiging heb voorgelezen. Elk schoolkwartaal word afgesloten met een vakantie. Dat geeft mij de gelegenheid om een wat uitgebreider programma op te zetten dan het wekelijkse programma.

Jezus, kerrievis of eieren?
Ongeveer 10 van de 70 kinderen/jongeren kon vertellen waarom we het Paasfeest vieren. Sommige kinderen wisten dat het iets met Jezus te maken heeft. Sommige kinderen dachten aan het traditionele eten van ‘Kerrievis’, dat hier in Zuid Afrika op Goede Vrijdag gegeten wordt of natuurlijk de chocolade paaseieren.
Maar de meesten wisten wel dat Jezus aan het kruis gestorven is. Nu weten ze allemaal dat we de kruisiging van Jezus en Zijn opstanding met Paasfeest vieren.

Paasfeest
Paaskaart maken

Kruisiging
In de eerste week vertelde ik over de kruisiging van Jezus. Denk je eens in wat Hij voor ons gedaan heeft. Zoveel pijn geleden, spijkers door Zijn handen en Zijn voeten en een doornenkroon op Zijn hoofd. Maar het ergste van alles was dat Hij door God Zijn Vader verlaten was. Is dit waar Hij de hel beleefd heeft? In pijn, verlatenheid en eenzaamheid?Jezus heeft alles volbracht. Hij heeft betaald met Zijn bloed voor de zonden van de wereld.

Opstanding
In de tweede week heb ik het opstandingsverhaal verteld. Dat Jezus de dood overwonnen heeft, dat Hij is opgestaan en machtiger is dan de dood!

Zegen
Het was voor mijzelf ook een zegen om op deze manier naar Pasen toe te leven. Om weer opnieuw te beseffen hoe groot Gods genade is. Ik ben dankbaar dat ik het Evangelie dat ons vrijmaakt mag vertellen aan kinderen.
Door Zijn bloed is er verlossing en vergeving van misdaden (Efeze 1:7)
Door Zijn bloed reinigt Hij van alle zonde (1 Johannes 1:7)
Door het bloed van Jezus worden we gerechtvaardigd (Romeinen 5:8-9 en 2 Korinthe 5:21)
Door het geloof in Christus mogen en kunnen we leven in de kracht van Zijn opstanding en wandelen in het licht!

‘Zoals de bloem mooier is dan de steel, zo is de ervaring van de gemeenschap met de opgestane Heer mooier dan de leer zelf.’ Ref: Charles Spurgeon

Pasen vieren
Paaskaarten met een graf wat open is aan de binnenkant
Vrijwilligerswerk in Zuid Afrika

Vrijwilligerswerk in Zuid Afrika

Wil jij een unieke ervaring opdoen in Zuid Afrika door jezelf dienstbaar op te stellen en een verschil te maken in het leven van andere mensen?
Dat kan door vrijwilligerswerk te doen in bij het gemeenschapsontwikkelingsproject genaamd ‘Pêrel Projek’. Dit is een project van een lokale organisatie ‘Helderberg Uitreik’ in Zuid Afrika. Help Frederike Helpen werkt samen met deze organisatie.

Maak kennis met een andere cultuurVrijwilligerswerk Pêrel Projek

Door vrijwilligerswerk in Zuid Afrika te doen maak je kennis met een andere cultuur. Je helpt mensen en kinderen in hun eigen woonomgeving. Ben je tussen de 21 en 35 jaar dan ben je van harte welkom om voor een aantal maanden deel uit te maken van dit project.

Er is plaats voor maximaal 2 vrijwilligers in de 2e helft van 2017. Dit is vanaf juli t/m januari 2017. Vrijwilligers hebben de beschikking over een auto en eigen woon- en slaapruimte ongeveer 10 minuten rijden vanaf het project. Het appartement is van alle gemakken voorzien.

Betreffende periode:

+/- 17 juli 2017 t/m half januari 2018

Werkzaamheden binnen het Pêrel Projek

 • Ouderen bezoeken, hulp in huishouding, voorlezen, spelletjes spelen, vervoer naar daghospitaal.
 • Kinder-Bijbelclubs organiseren
 • Jeugdactiviteiten – Uitvoeren van creatieve activiteiten / activiteiten begeleiden of organiseren, huiswerkbegeleiding
 • Geven van voorlichting
 • Helpen in één van de crèches/kleuterscholen
 • Kamp(hulp)leider (als er een kamp georganiseerd word)
 • Mogelijkheid om eigen initiatief te ontwikkelen in afstemming met de coördinator van Pêrel Projek.

Wat vragen wij van jou:

 • Je staat open voor andere culturen
 • Je wil vrijwilligerswerk doen omdat je anderen wilt helpen maar ook wilt leren van (lokale) mensen uit een andere cultuur.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en kunt omgaan met onverwachte situaties
 • Je kunt zelfstandig werken
 • Je kunt leiding nemen
 • Je respecteert de regels van Helderberg Uitreik in Zuid Afrika.
 • Je bent positief ingesteld.
 • Je hebt minimaal een MBO diploma en 2 jaar werkervaring of een HBO diploma.
 • Je bent in bezit van een geldig rijbewijs (B)
 • Je bent tussen de 21 en 35 jaar oud.
 • Je bent kerkelijk meelevend

Kosten

Alle voorbereidingskosten en de periode dat je in Zuid Afrika bent zijn geheel voor je eigen rekening. De kosten van huisvesting, auto en levensonderhoud zijn ongeveer 500 Euro per maand per persoon.

Vragen of inschrijven

Heb je vragen of wil je het inschrijfformulier ontvangen stuur dan een email met een CV naar info@helpfrederikehelpen.nl

Klik hier om de tekst in pdf formaat te downloaden.

 

Vrijwilligerswerk Pêrel Projek
Marry helpt met de bijbelclubs
Sponsor een Bijbel

Sponsor een Bijbel

Wilt u een Bijbel sponsoren voor jongeren in Zuid Afrika? Een Bijbel kost omgerekend 7 Euro. Klik op de button aan de rechterkant van de pagina om online te doneren.

Van 7 december tot 11 december a.s. wordt er in Zuid Afrika ‘het Koningskinders Avontuurkamp’ georganiseerd. Frederike is één van de kampleiders.

Bijbelgetrouw kampprogramma

Deelnemers aan het kamp zijn  jongeren in de leeftijd van 12 en 13 jaar die in de arme wijken/gemeenschappen wonen. Ook jongeren uit de gemeenschap waar Frederike werkzaam is nemen hieraan deel. Het doel is om door middel van een bijbelgetrouw kampprogramma de jongeren te leren om juiste keuzes te maken ten aanzien van vrienden, maar ook voor wat betreft hun gedrag, waarden en normen.

Bijbelactie

45 Bijbels voor 45 jongeren

Aan dit kamp kunnen 45 jongeren deelnemen en elke jongere heeft een Bijbel nodig voor dit kamp. Deze Bijbel mogen ze na afloop van het kamp mee naar huis nemen.
Bid ook voor de organisatie, alle voorbereidingen,  kampleiders, jongeren en de kosten die gedekt moeten worden voor dit kamp.

Wilt u een bedrag overmaken?

U kunt een bijbel sponsoren door eenmalig 7 euro of door een vrije bijdrage over te maken naar:
IBAN: NL02 RABO 0309 8560 43 t.n.v. Help Frederike Helpen.
Onder vermelding van: Evangelisatie

Enige bijdrage is van harte welkom!

Wees vriendelijk voor iedereen!

Wees vriendelijk voor iedereen!

Op maandagmiddag heb ik altijd een bijbelclub. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 en één meisje die op het voortgezet onderwijs zit nemen hier aan deel. Ik ben nog op zoek naar iemand die de kinderen van groep 3 en 4 een les apart kan geven. De les die ik voor de oudere kinderen aanbied is eigenlijk niet zo geschikt voor groep 3 en 4 kinderen omdat zij nog niet (alles) kunnen lezen.
Als we de groep opsplitsen kunnen we rekening houden met de leeftijd en het niveauverschil van de kinderen.

Eerder waren er twee meisjes, Noël en Esther, die op het voorgezet onderwijs zitten. Helaas is Esther afgehaakt, omdat ze verkeerde vrienden heeft gekozen. Deze meisjes hebben nu al een aantal maanden ruzie met elkaar. Elke keer als ik één van hen zie vraag ik hoe het gaat en of ze het al weer bijgelegd hebben. Maar van beide kanten blijft het antwoord ‘nee’.

Zoals ik begrijp is Esther in het bijzijn van de verkeerde vriendin vreselijk onbeschoft tegen Noël geweest en sindsdien negeren ze elkaar.

Gebed

Deze week tijdens de bijbelclub heb ik tijdens het gebed gebeden dat Noël Esther zal vergeven en weer vrienden met haar zal worden. Het werd muisstil alsof alle kinderen met ingehouden adem zaten te luisteren. Toen ik Amen had gezegd riep Lollie, 6 jaar oud, onmiddellijk: ‘Tannie!! Noël kan geen vrienden zijn met Esther!!! Want Esther drinkt alcohol!!’ Ik kijk even verbaasd dat dit zo krachtig en verontwaardigd uit haar mond komt. De andere kinderen bevestigen dat Esther alcohol drinkt, ze is 14 jaar. Ik vraag me af of dit een verhaal is wat van een muis een olifant is geworden?? Ik vraag dus even door hoe ze dat zo zeker weten. Het blijkt dat Lollie en haar moeder bij Esther in huis wonen. Esther is blijkbaar haar tante. Ik hoor nog wat details en besluit het verhaal voor waar aan te nemen en zeg dat het inderdaad beter is dat ze geen vrienden zijn. Maar…

De volgende vraag die ik de kinderen stel is: ‘Betekent het dat Noël en jullie allemaal niet vriendelijk hoeven te zijn tegen Esther?’

Bijbelse opdracht

Als jullie zeggen dat je Jezus wilt volgen dan moeten we wel vriendelijk zijn tegen Esther. “2 Timotheüs 2:24 leert ons dat we geen ruzie moeten maken en vriendelijk moeten zijn tegenover iedereen”. Als zij voor de verkeerde dingen kiest betekent dit niet dat wij onvriendelijk tegen haar mogen zijn. Oei, wat een moeilijke opdracht, maar we kunnen er niet omheen.

En jullie moeten vooral voor haar bidden! Waarop Lollie onmiddellijk roept: ja tannie!! Ik zal zondag in de kerk voor haar bidden.

Moeten we daar werkelijk mee wachten tot het zondag is, vraag ik? Dat kan vandaag toch ook?! Bidden doe je niet alleen in de kerk. Je kunt overal praten met de Heere. Oke tannie. Ik zal vanavond bij haar bed gaan staan bidden, antwoord Lollie!

Bijbelclub Pêrel Projek
Heb je vijanden lief, maak geen ruzie maar wees vriendelijk met iedereen
Terug bij de projecten in Zuid-Afrika

Terug bij de projecten in Zuid-Afrika

Allereerst iets over mijn verlof in Nederland. Ik kijk weer terug op een mooie tijd in Nederland met fijne ontmoetingen en gezelligheid met familie en vrienden. Het was heerlijk om in de zomertijd in Nederland te zijn.

In onze familiekring was er ook groot verdriet en hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare nicht Petra (35 jaar). Petra had een mooie persoonlijkheid en liefde voor andere mensen. Tijdens de rouwdienst werd me weer duidelijk wat écht belangrijk is in het leven. Ik ben erg dankbaar ik erbij kon zijn en de gelegenheid had om afscheid te nemen.

Ik ben ook dankbaar dat ik met mensen verhalen heb kunnen delen. Verhalen en gebeurtenissen uit het leven van mensen in Zuid Afrika. Een wereld van verschil met Nederland.

Met de neus op de feiten

Terug in Zuid Afrika word ik weer met de neus op de feiten gedrukt. Zondagmiddag zat ik lekker buiten in de tuin en zoals het wel vaker gebeurt, werd ik aangesproken door een bedelaar die voor het hek stond en deze keer om water vroeg. Als ik op donderdagochtenden thuis uit het raam kijk dan zie ik hoe zwervers alle vuilnisbakken in de straat uitpluizen. Ze zijn op zoek naar eten of iets wat nog bruikbaar is.

Weer aan het werk

Weer terug in het Perel projek is er ook weer genoeg te doen.
Het 4e schoolkwartaal is deze week begonnen. We gaan door met onze wekelijkse activiteiten zoals de bijbelclubs, jeugdbijeenkomst (genaamd Dreamschool) en naaldwerk (naaicursus).

Dit kwartaal beginnen we met huiswerkbegeleiding. We gaan eerst rustig van start om te zien hoe alles loopt, zodat we er klaar voor zijn begin 2017. Net als bij de andere projecten moeten we roeien met de riemen die we hebben. We hebben bijvoorbeeld geen geschikte accommodatie om een groep kinderen bezig te houden en tegelijkertijd ook met kinderen apart in een hoekje te kunnen zitten om ze met hun huiswerk te helpen.

Verder zijn we bezig om de eindejaarsactiviteiten (jaarafsluiting) te plannen. Elke activiteit heeft z’n eigen jaarafsluiting waarin het kerstfeest, wat we hier Christusfeest noemen, centraal staat. En iedereen krijgt een aandeel daarin. Kortom… het is fijn om weer terug te zijn en m’n werkzaamheden te kunnen hervatten.

Bidt u voor ons project? Alles begint met gebed!

 

Bijbelclub Pêrel Projek

 

Bijbelclub Pêrel Projek
Bij de Bijbelclub ging het deze keer over: Wie is de beloofde Verlosser?