Sponsor een Bijbel

Sponsor een Bijbel

Wilt u een Bijbel sponsoren voor jongeren in Zuid Afrika? Een Bijbel kost omgerekend 7 Euro. Klik op de button aan de rechterkant van de pagina om online te doneren.

Van 7 december tot 11 december a.s. wordt er in Zuid Afrika ‘het Koningskinders Avontuurkamp’ georganiseerd. Frederike is één van de kampleiders.

Bijbelgetrouw kampprogramma

Deelnemers aan het kamp zijn  jongeren in de leeftijd van 12 en 13 jaar die in de arme wijken/gemeenschappen wonen. Ook jongeren uit de gemeenschap waar Frederike werkzaam is nemen hieraan deel. Het doel is om door middel van een bijbelgetrouw kampprogramma de jongeren te leren om juiste keuzes te maken ten aanzien van vrienden, maar ook voor wat betreft hun gedrag, waarden en normen.

Bijbelactie

45 Bijbels voor 45 jongeren

Aan dit kamp kunnen 45 jongeren deelnemen en elke jongere heeft een Bijbel nodig voor dit kamp. Deze Bijbel mogen ze na afloop van het kamp mee naar huis nemen.
Bid ook voor de organisatie, alle voorbereidingen,  kampleiders, jongeren en de kosten die gedekt moeten worden voor dit kamp.

Wilt u een bedrag overmaken?

U kunt een bijbel sponsoren door eenmalig 7 euro of door een vrije bijdrage over te maken naar:
IBAN: NL02 RABO 0309 8560 43 t.n.v. Help Frederike Helpen.
Onder vermelding van: Evangelisatie

Enige bijdrage is van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *